LTKS1001

Tutkimusetiikan syventäminen

2 op
Luento-opetus 23.9.2019 - 30.10.2019

Vuokatti

Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:21.9.2019 00:00 - 22.9.2019 23:59
Seminaari 30.10.2019 - 30.12.2019

Kurssi on tarkoitettu gradua aloittaville opiskelijiolle. Kurssilla tulee tärkeää tietoa opinnäytetyön tietosuoja- ja tutkimuseettisistä asioista.

Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:1.9.2019 01:00 - 29.10.2019 11:00