LTKS004

Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen 1

3 op
Luento-opetus 23.10.2019 - 31.12.2019
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:1.8.2019 01:00 - 22.10.2019 23:59