KTKP3019

Osaaminen ja asiantuntijuus: opetusharjoittelu 1

5 op
Harjoittelu 20.9.2019 - 29.5.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:1.9.2019 00:00 - 13.9.2019 23:59