KTKP040

Tieteellinen tieto ja ajattelu

5 op
Luento-opetus, sivuaineopiskelijat, syys 2019 (oppimistehtävä 23.10 tai 9.12 mennessä) 9.9.2019 - 9.12.2019
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:13.8.2019 00:00 - 8.9.2019 23:59
Luento-opetus, kevät 2020, pääaine- ja aineenopettajaopiskelijat 7.1.2020 - 6.4.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:12.8.2019 08:00 - 12.12.2019 23:59
Luento-opetus, EP- ja sivuaineopiskelijat, kevät 2020 (oppimistehtävä 10.2 tai 8.4 mennessä) 3.2.2020 - 8.4.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:1.11.2019 00:00 - 2.2.2020 23:59