KTKP010

Oppiminen ja ohjaus

5 op
Luento-opetus, pääaineopiskelijoille 9.9.2019 - 20.11.2019
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:12.8.2019 08:00 - 8.9.2019 23:45
Luento-opetus, sivuaineopiskelijoille + EP-opiskelijoille (oppimistehtävä) 5.9.2019 - 20.11.2019
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:13.8.2019 08:00 - 31.8.2019 23:59
Luento-opetus, sivuaineopiskelijoille (oppimistehtävä) 7.1.2020 - 27.3.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:19.9.2019 00:00 - 21.11.2019 11:00
Luento-opetus, aineenopettajaopiskelijoiden kurssi 10.3.2020 - 23.5.2020

Tämä opintojakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus suoritustapa on tarkoitettu aineenopettajopiskelijoille.

Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:1.8.2019 08:00 - 29.2.2020 23:59