KTKO101

Johdatus yliopisto-opiskeluun ja HOPS

3 op
Luento-opetus, KAIKA, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede 2.9.2019 - 29.12.2019

Katso myös aikataulukoonti: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/kas/opiskelu/tutkinnot/kk-aikataulukoonti_2019-2020.pdf

Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:13.8.2019 08:00 - 23.12.2019 16:15
Pienryhmäopetus, erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan opiskelijat 2.9.2019 - 31.1.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:13.8.2019 08:00 - 31.8.2019 23:59
Luento-opetus, Luokanopettajaopiskelijat s2019 2.9.2019 - 15.5.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:1.8.2019 00:00 - 15.5.2020 23:59
Pienryhmäopetus, Varhaiskasvatus 2.9.2019 - 20.5.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:4.8.2019 00:00 - 15.9.2019 23:59