ERIP101

Erityispedagogiikan perusteet

5 op
Luento-opetus, erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan tutkinto-ohjelmien opiskelijoille (ei luoko) 8.9.2020 - 31.12.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:26.8.2020 00:00 - 6.9.2020 23:59
Luento-opetus, erityispedagogiikan perusopintoja valinnaisina opintoina suorittaville (sivuaineopiskelijat, myös luoko) 8.9.2020 - 31.12.2020
Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:1.8.2020 00:00 - 6.9.2020 23:59