ERIA1509

Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka

5 op
Seminaari, varhaiserityispedagogiikan opiskelijoille 10.9.2019 - 20.1.2020

Varhaiserityispedagogiikan opiskelijoille

Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:13.8.2019 08:00 - 8.9.2019 23:59