ERIA1400

Käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen tukeminen ja ohjaaminen ryhmätilanteissa ja luokassa

5 op
Luento-opetus, pienryhmätyöskentely 3.12.2019 - 25.5.2020

Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille ja erilliset erityisopettajan opinnot suorittaville.

Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:3.9.2019 08:00 - 30.11.2019 23:59