ERIA1040

Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus

5 op
Kirjallinen työ, erityispedagogiikan sivuaineopiskelijoille 25.9.2019 - 31.5.2020

Erityispedagogiikan sivuaineopiskelijoille

Opetuskieli:suomi
Ilmoittautumisaika:13.8.2019 08:00 - 22.9.2019 23:59