Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen vaihto-opintokoulutus

Koulutusnäkymässä esitetään tietyn koulutuksen alainen lukuvuosittainen opetus. Opetustarjonta sisältää koulutukseen sekä pakollisina että valinnaisina sisältyvien opintojaksojen opetuksen. Koulutuksen rakenne esitetään opetussuunnitelmasivustolla ja Sisu-järjestelmässä opintosuunnitelmassa. Opintojaksot, joista ei järjestetä opetusta, eivät näy opetustarjonnassa.

Koulutusnäkymässä esitetään tietyn koulutuksen alainen lukuvuosittainen opetus. Opetustarjonta sisältää koulutukseen sekä pakollisina että valinnaisina sisältyvien opintojaksojen opetuksen. Koulutuksen rakenne esitetään opetussuunnitelmasivustollaja Sisu-järjestelmässä Sisu-järjestelmässäopintosuunnitelmassa. Opintojaksot, joista ei järjestetä opetusta, eivät näy opetustarjonnassa.

Syksy (1.8.2019 31.12.2019)

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kevät (1.1.2020 31.5.2020)

Perusopinnot

Aineopinnot

Syventävät opinnot