Fysiikan aineenopettajan maisteriohjelma

Koulutusnäkymässä esitetään tietyn koulutuksen alainen lukuvuosittainen opetus. Opetustarjonta sisältää koulutukseen sekä pakollisina että valinnaisina sisältyvien opintojaksojen opetuksen. Koulutuksen rakenne esitetään opetussuunnitelmasivustolla ja Sisu-järjestelmässä opintosuunnitelmassa. Opintojaksot, joista ei järjestetä opetusta, eivät näy opetustarjonnassa.

Syksy (1.8.2019 31.12.2019)

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kevät (1.1.2020 31.5.2020)

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Kesä (25.5.2020 31.8.2020)

Aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot