YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Laskentatoimen perusteiden jaksolla saat valmiuksia kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadintaan sekä laskentatoimen hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Kuvaus

Laskentatoimen osa-alueet, kirjanpidon perusteet, liiketapahtumien kirjaaminen, tuloksen mittaus, tilinpäätösasiakirjat, tilinpäätösinformaatio, johdon laskentatoimi, kustannuslaskenta, strateginen laskentatoimi, laskentatoimen hyödyntäminen päätöksenteossa.

Opintojakso auttaa ymmärtämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua sekä 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan tulisi osata:

- määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet;

- tunnistaa laskentatoimen eri osa-alueet;

- tehdä kahdenkertaisen kirjanpidon peruskirjauksia;

- laatia laskentatoimen raportteja sekä 

- tunnistaa, miten raportteja hyödynnetään eri sidosryhmien päätöksenteossa.


Metataidot: analyyttinen ajattelu.
Kirjallisuus

  • Ikäheimo, S., Malmi, T., Walden, R. (2019). Yrityksen laskentatoimi. 6. uudistettu painos (tai uudempi painos). Talentum. ISBN: 9789521438295

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus