YFIP1003 Yhteiskuntateoriat (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojakson aikana käydään läpi yhteiskuntateorian keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee kuvaamaan yhteiskuntatieteiden keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia lähestymistapoja sekä tunnistaa näiden merkityksen yhteiskuntatieteissä.

Lisätietoja

YFIKA-tutkinto-ohjelmaopiskelijoiden on mahdollista suorittaa jakso syksyn luentosarjan päätteeksi tentillä.

Sähköisesti ajastetussa verkkotentissä opintojaksoon kuuluva kirjallisuus sekä internetistä löytyvä ja mahdollinen muu materiaali omine muistiinpanoineen ovat vapaasti käytettävissä. Samalla tenttikysymykset edellyttävät normaalitenttiä enemmän kykyä soveltaa opiskeltavaa aineistoa.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen opintojakson aikana.


Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus saatavissa painettuna ja e-kirjana.

Kirjallisuus

  • Aro, Jari & Jokivuori, Pertti: Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2015; ISBN: 9789522911971
  • Aro, Jari & Jokivuori, Pertti Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Docendo 2014. (e-kirja); ISBN: 978-952-291-098-1

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
20 h kontaktiopetusta ja tentti.
Arviointiperusteet:
Luennolla ja kirjallisuudessa käsiteltyjen asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen tenttivastauksessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus