XYHX999 Opintojen suunnittelu ja vertaisryhmätyöskentely (INTEGRA) (2–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla suunnitellaan omaa akateemista opintopolkua osana koulutusta sekä tunnistetaan omia oppimisen tarpeita, tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Jaksolla harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista niin, että se tukee pitkäjänteisesti tavoitteiden rakentamista.

Keskeiset opintosisällöt

  • henkilökohtaisen opintosuunnitelman pitkäjänteinen tekeminen
  • kielitaitotarpeiden tunnistaminen
  • yksilö- ja vertaisryhmätyöskentely sekä niihin liittyvät palautetaidot

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa suunnitella omaa opintopolkuaan akateemisissa opinnoissa
  • osaa kirjallisesti ja suullisesti kuvata ja arvioida oman oppimisensa tarpeita, tavoitteita ja keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi
  • kykenee hahmottamaan omat tavoitteensa ja kehittymistarpeensa myös kielten opiskelun (S2, akateeminen englanti) näkökulmasta
  • osaa kuunnella toisia opiskelijoita aktiivisesti ja osallistua rakentavaan yhteistyöhön
  • ymmärtää palautteen antamisen ja vastaanottamisen merkityksen oman ajattelun kehittämisessä.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Jakson suorittamisessa tehdään yhteistyötä Keski-Suomen TE-toimiston ohjaajien kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osuuden suorittaminen hyväksytysti edellyttää aktiivista osallistumista kaikille yksilö- ja ryhmäohjauskerroille sekä oman HOPSin tekemisen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta