XYHX1010 Varmuutta monikielisesti viestimiseen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojaksolla harjoitellaan turvallisessa ryhmässä monikielistä viestintää.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso on suunnattu opiskelijoille, jotka jännittävät vieraalla kielellä puhumista ja kokevat jännittämisen ongelmalliseksi monikielisissä viestintätilanteissa. Opintojaksolla vahvistetaan viestintävarmuutta ja tehdään turvallisessa vertaisryhmässä harjoituksia, joissa madalletaan kynnystä käyttää omaa kielirepertuaaria.

Keskeiset sisällöt

  • viestintävarmuuden vahvistaminen
  • viestintään liittyvien tunteiden ja ajatusten tunnistaminen ja säätelykeinot
  • oman kieliosaamisen aktivoiminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa oman jännittämisensä ominaispiirteitä ja suhtautuu sallivasti epävarmuuteen monikielisessä viestinnässä ja vuorovaikutuksessa
  • asennoituu jännittämiseensä hyväksyvämmin
  • tietää erilaisia jännittämisen säätelykeinoja ja osaa soveltaa niitä monikielisessä vuorovaikutuksessa
  • pystyy osallistumaan monikieliseen viestintään.

Lisätietoja

Opetuskielet: suomi, englanti, ruotsi

Opintojaksolla ei ole kielitaidon arviointia.

Esitietojen kuvaus

Suosituksena on, että opiskelija on aloittanut monikielisten viestintä- ja kieliopintojen (UVK) ensimmäisen opintojakson.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus