XYHX1000 Monikielinen luova kirjoittaminen – leiki luovasti kielillä! (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Monikielinen luova kirjoittaminen -opintojakso tarjoaa opiskelijalle ymmärrystä hänen omaan kirjoitusprosessiinsa. Opiskelija pääsee omaksumaan erilaisia kirjoitustekniikoita kirjoittaen eri kielillä ja eri tekstilajien parissa. Opintojaksolla jaetaan ajatuksia monikielisistä teksteistä ja leikitään rohkeasti eri kielillä, minkä kautta opiskelija pääsee aktivoimaan kieliosaamistaan. Osana opintojaksoa järjestetään Open Mic -tilaisuus, jossa jokainen lukee ääneen omia tekstejään ryhmälle.

Keskeiset sisällöt

  • omien tekstien jakaminen ja niistä keskusteleminen
  • luovan kirjoittamisen tekniikat ja tekstilajit

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa monikielisen kirjoittamisen mahdollisuudet.
  • osaa aktivoida kieliosaamistaan kirjoittamisen kautta.
  • tietää keinoja monipuolistaa omaa ilmaisuaan ja tuntee erilaisia kirjoitustekniikoita.

Lisätietoja

Opintojakso ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus