XYHX006 Multilingual Interaction. Use Your Languages (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Use your languages and learn more about multilingual and intercultural communication!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso antaa hyvät valmiudet toimia kehittämään taitoja monikielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä. Toiminnallisissa tehtävissä yhteinen kommunikointikieli valikoituu ryhmän yhteisen kielitaitoprofiilin pohjalta. Opintojakson aikana jokainen osallistuja käyttää koko kielitaitovarantoaan ja monikulttuurista osaamistaan.

Keskeiset opintosisällöt

Opintojakso koostuu monikielisistä suullisista ja kirjallisista tehtävistä, joissa opiskelija hyödyntää kielellistä ja kulttuurista osaamistaan toiminnallisissa ryhmäsimulaatioissa ja yksilötehtävissä. Opiskelija testaa ja arvioi oman kielitaitovarantonsa ja osaamisprofiilinsa toimivuutta monikielisten ja monikulttuuristen tehtävien kautta.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tiedostaa kulttuurin vaikutuksen tiedon ja viestinnän tulkintaan
  • tunnistaa omat oppimistarpeensa
  • kykenee osallistumaan monikieliseen vuorovaikutukseen käyttäen omaa kielitaitovarantoaan tehokkaasti, esimerkiksi vaihtamaan joustavasti kielestä toiseen
  • kykenee analysoimaan omaa vuorovaikutuskulttuuriaan.

Esitietojen kuvaus

Vapaavalintainen monikielisyyteen keskittyvä opintojakso kaikille opiskelijoille, jotka osaavat äidinkielen lisäksi vähintään kahta kieltä jonkin verran, myös vaihto-opiskelijoille.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Active participation and completion of assignments and learnerlogs.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus