XYHU1000 Mind the Gap (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Sisältö

  • korkea-asteella opiskeleminen
  • tieteelliset tekstit ja niiden piirteet
  • toisen asteen ja korkea-asteen opintojen yhteys.


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on tutustunut siihen, minkälaisia tekstejä korkea-asteella luetaan ja kirjoitetaan
  • on vahvistanut tekstitaitojaan
  • on lisännyt ymmärrystään opiskelemisesta korkea-asteella.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu toisen asteen opiskelijoille.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalista ilmoitetaan opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä osallistuminen yhteisiin tapaamisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta