XYHM1000 Akateemiset tekstitaidot (bio- ja ympäristötieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan opinnoissa tarvittavia luku- ja tiedonhankintastrategioita ryhmäkeskustelujen ja monikielisten harjoitusten avulla, pääsääntöisesti englanniksi. Harjoitellaan tiedon tiivistämistä alakohtaisista lähteistä omin sanoin.


Keskeiset sisällöt

  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
  • alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
  • akateeminen lukeminen ja tiedonhankinta

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimis- ja lukustrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan
  • osaa hakea tietoa ja tiivistää sitä selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi
  • kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus