XYHH1013 Akateemiset tekstitaidot (historia) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja kirjoittamisen prosesseja.

Keskeiset opintosisällöt

  • lukustrategiat
  • tieteellisen tekstin työstämisprosessi
  • palautevuorovaikutus

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen prosessina ja palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
  • osaa hakea ja analysoida tietoa hyödyntääkseen sitä oman tekstinsä työstämisessä
  • tiedostaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa opiskelijana ja viestijänä eri kielillä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus