XYHH1012 Tutkimusviestintä (KUMU) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla harjoitellaan tutkimusprosessissa tarvittavia viestintätaitoja. Opintojakso tukee kandidaatintutkielman kirjoittamista.

Keskeiset opintosisällöt

  • kirjoitusprosessin hallinta
  • tieteellisen tekstin työstäminen
  • palautevuorovaikutus ja vertaistuki
  • monikielisyys tutkimusprosessissa

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa hyödyntää keskustelua ja palautetta tutkimusprosessin edistämisessä
  • osaa viestiä tutkimuksestaan siten, että se kytkeytyy alan laajempaan keskusteluun
  • osaa tuottaa jäsenneltyä tieteellistä tekstiä, jossa oma ajattelu ja lähteet keskustelevat
  • ymmärtää monikielisyyden resurssina oman alan asiantuntijuuden kehittymisessä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon. Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi). Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Opintojaksolle osallistuminen on suositeltavaa ajoittaa samaan lukukauteen kandidaatintutkielman kirjoittamisen kanssa.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus