XYHB1000 Yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteisöissä (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla avataan näkökulmia vuorovaikutuksen ja erojen, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden suhteisiin. Keskiössä ovat erityisesti sukupuoli, etnisyys, vammaisuus, monikielisyys, luokka, ja seksuaalinen suuntautuminen.


Keskeiset sisällöt
  • Pohditaan ja tarkastellaan kriittisesti kielellisen vuorovaikutuksen ja tekstien tuottamisen käytänteitä
  • Tarkastellaan yhdenvertaisuutta ja osallisuutta tukevaa kielenkäyttöä ja muita käytänteitä
  • Etsitään konkreettisia ratkaisuja ongelmatilanteisiin

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa reflektoida omaa vuorovaikutustaan erilaisten erojen ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta,
  • osaa tarkastella kriittisesti yhteiskunnallisia ja ammatillisia käytänteitä,
  • osaa omatoimisesti hakea ja soveltaa tietoa eroista ja yhdenvertaisuudesta sekä
  • osaa tarkastella eriarvoisuutta rakenteellisena kysymyksenä.

Lisätietoja

Opintojakson pääasiallinen kieli ovat kaikenlaiset suomet, mutta sillä käytetään myös muita kieliä, muun muassa englanninkielisiä tekstejä.

Opintojakson suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, lukeminen ja keskustelu, itsenäiset kotitehtävät, pari- ja ryhmätyöt, oheislukemisto, lopputyö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus