XVVX1002 Äänenkäyttö (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla tutustutaan ihmisäänen toimintaan ja havainnoidaan erilaisia äänenkäytön harjoituksia tekemällä omaan äänenkäyttöön vaikuttavia tekijöitä sekä lisätään harjoitusten avulla äänen kestävyyttä ja ilmaisullista laaja-alaisuutta.

Keskeiset opintosisällöt

  • ihmisäänen tuottaminen ja toiminta

  • tavoitteellisesti etenevä äänenkäytön harjoitusten sarja

  • oman äänen havainnointi äänenkäytön harjoituksia tekemällä

  • oman äänen kestävyyden ja ilmaisullisen laaja-alaisuuden lisääminen harjoitusten avulla 


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa eritellä ihmisääneen vaikuttavia tekijöitä

  • osaa havainnoida omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä

  • arvostaa omaa ääntään viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistajana

  • osaa tehdä harjoituksia, joiden avulla omaa tapaa käyttää ääntä voi muuttaa paremmin rasitusta kestäväksi ja ilmaisullisesti laaja-alaisemmaksi 

Lisätietoja

OPS-kaudella opintojakson nimi oli XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Äänenkäyttö, osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus