XVVX1000 Vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteet (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojaksolla tarkastellaan vuorovaikutusosaamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten ryhmäviestinnän ja esiintymisen konteksteissa.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vuorovaikutusosaamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kuten ryhmäviestinnän ja esiintymisen kontekstissa. Opintojaksolla pääsee myös harjoittelemaan palautevuorovaikutusta ja tarkastelemaan interpersonaalisia vuorovaikutussuhteita. 

Keskeiset opintosisällöt

  • Vuorovaikutusosaaminen

  • Ryhmän vuorovaikutus

  • Tieteellisen esityksen laatiminen prosessimaisesti ja palautevuorovaikutus

  • Interpersonaaliset vuorovaikutussuhteet  


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä ja osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutusosaamisen kehittämiselle 

  • osaa analysoida ryhmän vuorovaikutusta 

  • kykenee noudattamaan rakentavan palautevuorovaikutuksen periaatteita 

  • osaa työstää tieteellisen puheenvuoron prosessimaisesti  

Lisätietoja

Toteutetaan Movin opetuksena ja JY:n avoimena yliopisto-opetuksena.

OPS-kaudella 2020-24 opintojakson nimi oli XPV0018 Puheviestinnän perusteet.

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen toteutuksella

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus