XVVK1003 Varhaiskasvatuksen asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tarkastellaan vuorovaikutuksen merkitystä ja ammatillisten vuorovaikutussuhteiden rakentumista varhaiskasvatuksen alalla sekä sovelletaan viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimustietoa työyhteisön kehittämiseen.  


Keskeiset opintosisällöt

  • Vuorovaikutusosaaminen varhaiskasvatuksen asiantuntijan työssä
  • Työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen
  • Tutkimustiedon hyödyntämien vuorovaikutusilmiöiden tarkastelussa 


Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän 

  • ymmärtää ja osaa jäsentää oman alansa asiantuntijatyössä tarvittavaa vuorovaikutusosaamista

  • osaa hyödyntää tutkimustietoa työelämän vuorovaikutuksessa ja sen kehittämisessä. 

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain varhaiskasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoille. 

Esitietojen kuvaus

Suosituksena on, että opiskelija on suorittanut kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot ennen opintojaksolle osallistumista.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä arviointikriteerien edellyttämällä tavalla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus