XVVK1002 Erityispedagogiikan asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Tällä opintojaksolla syvennytään niihin vuorovaikutuksen ilmiöihin ja osa-alueisiin, jotka ovat keskeisiä erityispedagogin asiantuntijatyössä. Opintojaksolla tarkastellaan esimerkiksi erityispedagogin roolia moniammatillisissa tiimeissä, työelämän vuorovaikutussuhteissa sekä oman alansa tieteellisessä keskustelussa.


Keskeiset opintosisällöt
  • vuorovaikutusosaaminen erityispedagogiikan asiantuntijuudessa
  • erityispedagogiikan asiantuntijatyöhön liittyviä vuorovaikutusilmiöitä
  • tieteellinen vuorovaikutus.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventynyt oman alansa asiantuntijatyössä tarvittavaan vuorovaikutusosaamiseen
  • osaa jäsentää tutkimusperustaisesti erityispedagogiikan asiantuntijatyön vuorovaikutusilmiöitä
  • on kehittänyt tieteellisessä keskustelussa tarvittavaa osaamista 

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu vain erityispedagogiikan ja varhaiserityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelijoille.


OPS-kaudella 2020-24 opintojakson nimi oli XPVK002 Akateeminen puheviestintä.

Esitietojen kuvaus

Suosituksena on, että ennen opintojaksolle osallistumista opiskelija on suorittanut kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tai vastaavat opinnot. Lisäksi opiskelijalla tulee olla erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma työn alla vähintään tutkimussuunnitelmavaiheessa.  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä opintojakson tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus