XVE0017 Puhuttu ja kirjoitettu venäjä (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus ja keskeiset sisällöt

Opintojaksolla harjoitellaan erilaisia kulttuurienvälisiä viestintätaitoja sekä tehdään suullisia alustuksia ja kirjallisia tehtäviä.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • pystyy ilmaisemaan itseään melko spontaanisti venäjäksi
  • kykenee aktiivisesti osallistumaan venäjänkieliseen keskusteluun
  • pystyy kertomaan sekä suullisesti, että kirjallisesti luetun kertomuksen tai nähdyn elokuvan sisällön venäjäksi
  • pystyy tekemään lyhyen esityksen itselleen kiinnostavasta aiheesta venäjäksi
  • pystyy erottamaan erilaisia kulttuurienvälisiä viestintätaitoja.

Esitietojen kuvaus

Opintojaksolle osallistumisen esitietoina vaaditaan Venäjän valmennuskurssin ja Venäjänkielisen vuorovaikutuksen opintojaksojen suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijoiden laatimat materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
venäjä
Ei julkaistua opetusta