XUN0098 Each one teach one/Hungarian (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla opiskelijat opiskelevat toistensa äidinkieltä (tai koulukieltä) ja kulttuuria. Lisäksi tässä parityöskentelyohjelmassa parit tukevat toistensa oppimista yhteisissä tapaamisissa.

Keskeiset opintosisällöt:

  • oman kielitaidon lähtötason määrittäminen ja omien tavoitteiden asettaminen
  • säännölliset kielenoppimistapaamiset parin kanssa
  • erilaisten materiaalien ja metodien hyödyntäminen kielenoppimisessa
  • tapaamisista raportoiminen ja oman opiskelun reflektointi


Tarkemmat tiedot ohjelman suorittamisesta:

https://r.jyu.fi/movi-eoto

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • osaa asettaa tavoitteita omalle oppimiselleen huomioiden kielitaitotasonsa
  • tietää, miten eri kieliä voi oppia itseohjautuvasti parin kanssa eri metodeja ja materiaaleja käyttäen
  • on kehittänyt oman oppimisen reflektoinnin taitojaan.

Lisätietoja

Each One Teach One -ohjelman aloittaminen edellyttää opiskeluparia, opiskelusuunnitelman hyväksymistä ja ohjaustapaamiseen osallistumista. Tämän jälkeen alkavat yhteiset tapaamiset parin kanssa. EOTO-ohjelman voi suorittaa enintään 2 kertaa samassa kielessä.

Esitietojen kuvaus

esitietoja ei vaadita

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
EOTO-ohjelman suorittaminen hyväksytysti edellyttää ohjaukseen osallistumista, säännöllisiä tapaamisia parin kanssa, tapaamisiin valmistautumista, tapaamisista raportoimista annettujen ohjeiden mukaan, opiskelun reflektointia.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta