XUK0001 Ukraina 1 (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, ukraina
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla aloitetaan ukrainan kielen opiskelu aivan alkeista (A1-taso). Opintojakson pohjana toimii erinäiset keskustelunaiheet ja dialogit, jotka heijastelevat oikean elämän tarpeita ja arkielämän ukrainan kieltä. Opintojakson tarkoituksena on, että opiskelija tutustuu ukrainaan vieraana kielenä. Hän alkaa myös hahmottamaan puhutun kielen sääntöjä kuuntelijana sekä kehittämään omia viestintätaitojaan ukrainaksi.


Keskeiset opintosisällöt

 • Ukrainan kyrilliset aakkoset
 • Ääntäminen
 • Itsensä esitteleminen ja itsestä kertominen
 • Maat ja kansallisuudet
 • Kaupassa ja kaupungilla asiointi
 • Ajan ilmaukset
 • Kielioppi: verbit ja niiden taipuminen preesensissä ja imperfektissä, pronomineja

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

 • pystyy kysymään ja vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät häneen itseensä, hänen tarpeisiinsa sekä aihealueisiin, jotka ovat ennalta hänelle tuttuja, ukrainaksi
 • osaa esitellä itsensä ja kertoa itsestään ukrainaksi
 • pystyy tunnistamaan tuttuja ukrainan kielen sanoja hitaasta puheesta
 • pystyy ymmärtämään hieman ukrainalaista kulttuuria ja tapoja.

Lisätietoja

Opintojakson opetuskieli on englanti.

Oppimateriaalit

КРОК 1. Українська мова як іноземна (рівень А1-А2). Книга для студента

Kirja hankittavissa esim. osoitteesta: https://rozetka.com.ua/ua/209014405/p209014405/

Kirjallisuus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja erinäisten oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus