XSUX009 Suomen ääntäminen vasta-alkajille (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan suomen kielen ääntämisen keskeisiä piirteitä ja opitaan tunnistamaan ääntämiseen liittyviä ilmiöitä.

Keskeiset opintosisällöt

  • puheen rytmiin, painoon ja intonaatioon tutustuminen
  • äänteiden ja niiden keston kuuleminen ja tuottaminen
  • kielenoppimisstrategioiden kehittäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää perusasiat puheen rytmistä sekä sanojen ja lauseiden painotuksesta
  • erottaa yksittäiset äänteet ja niiden kestot sekä pystyy tuottamaan näitä itse
  • tietää oman ääntämyksensä vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä osaa harjoitella näitä eri tavoin itsenäisesti opintojakson jälkeen.

Lisätietoja

Samanaikainen osallistuminen "Minun suomea" -opintojaksolle tai "Survival Finnish" -opintojaksolle. Sopii myös heti "Minun suomea" -opintojakson jälkeen.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta