XSU9994 Tekstejä ja työelämää 1 (INTEGRA, A-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä jaksolla tutustutaan erilaisiin työelämän tekstilajeihin (puhutut ja kirjoitetut tekstit). Samalla reflektoidaan omaa opiskelu- ja työhistoriaa sekä omia vahvuuksia työelämän näkökulmasta, mitä hyödynnetään niistä raportoimisessa.

Keskeiset opintosisällöt

  • työelämään ja työnhakuun liittyvät tekstitaidot
  • omaan osaamiseen liittyvät reflektointitaidot
  • suomalaisen työelämän keskeiset ilmiöt

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää omaan alaan, ammatteihin, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja yleistajuisia tekstejä
  • osaa reflektoida omaa opiskelu- ja oppimiskokemustaan
  • osaa kertoa ja kirjoittaa omista opinnoista ja työstä yleistajuisesti
  • tietää ja on harjoitellut, miten opiskelu- ja työhistoriasta sekä kiinnostuksen kohteista puhutaan ja kirjoitetaan virallisesti (mm. video-CV ja kirjoitettu CV).

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU0999, XSU9998, XSU9997, XSU9996 ja XSU9995 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus