XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan suomalaiseen yliopisto-opiskeluun sekä siihen liittyviin informaaleihin puhuttuihin ja kirjoitettuihin teksteihin. Jaksolla harjoitellaan eri koulujärjestelmistä viestimistä sekä omasta opiskelu- ja työhistoriasta kertomista.

Keskeiset opintosisällöt

  • omien monikielisten resurssien tunnistaminen
  • opiskeluun ja työhön liittyvien mediatekstien ymmärtäminen
  • epävirallisten viestien kirjoittaminen ja ymmärtäminen
  • opiskelu- ja työhistoriasta viestiminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää erilaisia yleistajuisia opiskelua ja työtä käsitteleviä mediatekstejä (myös puhutut tekstit)
  • osaa kertoa omasta opiskelu- ja työhistoriastaan sekä kiinnostuksen kohteistaan puolivirallisissa tilanteissa
  • osaa kirjoittaa opiskeluun liittyviä viestejä ja ymmärtää virallisten ja epävirallisten viestien eroja (mm. sähköpostiviestit ja sosiaalisen median viestit)
  • tuntee ja ymmärtää suomalaista koulutusjärjestelmää ja yliopisto-opiskelua
  • tuntee monikieliset resurssinsa.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta