XSU9992 Mediat ja yhteiskunta (INTEGRA, B-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla tutustutaan suomalaisiin medioihin ja erilaisiin yhteiskuntaan liittyviin puhuttuihin ja kirjoitettuihin mediateksteihin harjoitellen samalla tarvittavia kuuntelu- ja lukustrategioita. Jakson aikana harjoitellaan luotettavan mediatiedon etsimistä ja soveltamista erilaisten opintotehtävien avulla tutustuen samalla suomalaiseen yhteiskuntaan.

Keskeiset opintosisällöt

  • yhteiskuntaan liittyvien mediatekstien kriittinen monilukutaito
  • luku- ja kuuntelustrategiat
  • mediatiedon etsiminen ja arvioiminen
  • puhe-esityksen keskeiset konventiot

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tuntee keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia yhteiskuntaan liittyviä mediatekstejä
  • osaa etsiä tietoa eri medioista ja arvioida tiedon luotettavuutta
  • osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien tulkitsemisessa ja löytää tekstien pääasiat sekä hyödyntää monikielisiä resurssejaan osana tiedon prosessointi
  • osaa suullisesti referoida hankkimaansa tietoa ja keskustella pienryhmässä
  • tuntee puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää puhe-esityksen ryhmän jäsenenä
  • tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja.


Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU9993 tai vastaavat tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta