XSU9991 Akateemiset tekstit 1 (INTEGRA, B-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla harjoitellaan keskeisiä opiskeluun liittyvien tekstilajien tunnistamista ja tuottamista sekä keskeisen alakohtaisen terminologian käyttöönottoa hyödyntäen samalla opiskelijoiden monikielisiä resursseja.

Keskeiset opintosisällöt

  • opiskelualaan liittyvät tekstitaidot ja -strategiat
  • opiskelualaan liittyvä terminologia
  • opiskelualaan liittyvät tekstit ja niiden tuottaminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita ja osaa hyödyntää monikielisiä resurssejaan näissä
  • tietää ja tuntee keskeisiä opiskeluun liittyviä tekstilajeja (esim. referaatti)
  • on tutustunut oman alansa keskeiseen terminologiaan
  • osaa referoida lukemiaan oman opiskelualansa tekstejä ja selittää yleistajuisesti keskeisiä niihin liittyviä käsitteitä
  • osaa toimia osana monikielistä ryhmää
  • osaa hyödyntää tarkoituksenmukaisia työkaluja opintojensa tukena.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU9993 ja XSU9992 suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta