XSU9990 Akateemiset tekstit 2 (INTEGRA, B-ryhmä) (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla syvennetään akateemisten tekstilajien tuntemusta ja tuottamista hyödyntäen erilaisia strategioita, monikielisiä resursseja ja vertaispalautetta. Jaksollaharjoitellaan luento-opetuksen seuraamista ja erilaisia muistiinpanotekniikoita. Kirjoitetun ja puhutun kielen käyttötapojen erot tulevat aiempaa tutummiksi.

Keskeiset opintosisällöt

  • keskeiset akateemiset tekstilajit
  • monikielisten resurssien aktiivinen hyödyntäminen osana akateemisten tekstilajien käyttöä
  • kirjallinen argumentointi
  • prosessikirjoittaminen
  • kirjoitetun ja puhutun kielen käyttötavat akateemisessa ympäristössä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt tuntemustaan erilaisista tekstilajeista
  • tuntee puhutun ja kirjoitetun kielen eroja ja ymmärtää niiden käyttöyhteyksiä
  • on tutustunut luento-opetuksessa käytettävään kieleen ja sen keskeisiin piirteisiin sekä ymmärtää pääasiat seuraamastaan luennosta
  • on syventänyt oman opiskelualansa kielen tuntemusta ja kehittänyt taitoaan referoida suullisesti sekä lukemaansa että kuulemaansa
  • osaa antaa ja saada vertaispalautetta osana oppimisprosessiaan.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU9993, XSU9992 ja XSU9991 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus