XSU9989 Tutkimus ja projektit (INTEGRA, B-ryhmä) (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä jaksolla syvennetään kriittisen tiedonhaun menetelmiä sekä suunnitellaan ja toteutetaan omaan alaan liittyvä pienoistutkielma. Jakson lopussa tutkimustulokset raportoidaan sekä suullisesti että kirjallisesti.

Keskeiset opintosisällöt

  • kriittinen tiedonhaku
  • tutkimusraportin prosessikirjoittaminen
  • palautevuorovaikutus
  • tutkimuksen erilaiset raportointitaidot

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • hallitsee perusasiat oman alansa tiedon etsimisestä ja osaa arvioida tiedonhaun tulosten luotettavuutta ja käytettävyyttä
  • osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimushaastattelun
  • tietää tutkimusraportin yleiset konventiot ja osaa kirjoittaa lyhyen raportin itse (mm. rakenne, tyyli ja lähteiden käyttö)
  • tietää ja tuntee tieteellisen suullisen esityksen perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa esiintymisessä
  • pystyy hyödyntämään aiempaa osaamistaan ja monikielisiä resurssejaan oppimistehtävissä.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU9993, XSU9992, XSU9991 ja XSU9990 suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tuntien aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus