XSU9988 Tekstejä ja työelämää 2 (INTEGRA, B-ryhmä) (2–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla syvennetään eri tekstilajien tuntemusta työelämän kontekstissa sekä harjoitellaan työelämään ja työnhakuun liittyviä reflektointitaitoja ja niistä raportoimista eri tavoin.

Keskeiset opintosisällöt

  • työelämän ja työnhaun tekstilajit
  • oman osaamisen raportointi
  • suomalaisen työelämän keskeiset ilmiöt

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • ymmärtää omaan alaan, ammatteihin, työelämään ja yhteiskuntaan liittyviä puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
  • osaa reflektoida omaa oppimistaan akateemisissa opinnoissa suullisesti ja kirjallisesti
  • osaa puhua ja kirjoittaa opinnoista ja työstä yleistajuisesti
  • tietää ja on harjoitellut, miten opinnoista ja työstä puhutaan ja kirjoitetaan ammatillisessa ja akateemisessa kontekstissa (mm. video-CV ja kirjoitettu CV)
  • tietää ja tuntee suomalaisen työelämän keskeisiä ilmiöitä ja käytänteitä.

Lisätietoja

Opintojaksoon voivat osallistua vain JYU.INTEGRA-koulutukseen valitut.

Esitietojen kuvaus

XSU9993, XSU9992, XSU9991, XSU9990 ja XSU9989 suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus