XSU0026 Survival Finnish (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tavoitteena on harjoitella reseptiivisiä taitoja, kuten rutiininomaisten arkipäivän kirjoitettujen ja puhuttujen tekstien ymmärtämistä (kaupoissa asioiminen; ilmoitustekstien lukeminen). Ennen kaikkea harjoitellaan hyödyntämään kieliympäristöä ja sen tarjoamia resursseja sekä tilanteista selviämiseen että kielenoppimisen tukemiseen.

Keskeiset opintosisällöt

  • asioiminen kampuksella ja kaupungilla
  • ympäristön rooli tiedon hakemisessa
  • kompensaatiostrategiat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • selviytyy suomenkielisen arkiympäristönsä rutiininomaisissa tilanteissa
  • osaa hankkia tietoa kysymällä ja havainnoimalla kieliympäristöään
  • tunnistaa sekä omia että ympäristön tarjoamia monikielisiä kieliresursseja.

Lisätietoja

Vaihto-opiskelijoille

katso Survival Finnish tai Minun suomea

https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/kandi-ja-maisteriopiskelijan-ohjeet/opinnot-movissa/suomi-toisena-kielena-opinnot-movissa

Opetuskielet: suomi ja englanti

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia tietoja

Oppimateriaalit

Oppimateriaalin saa opettajalta opintojakson aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus