XSLX001 Slaavilaisista kielistä ja kansoista (3–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla esitellään erilaisia slaavilaisia kieliä ja maita. Slaavilaisia kieliä ovat yleensä esittelemässä kieltä äidinkielenään puhuvat henkilöt, jotka myös tarjoavat ensikäden tietoa omista maistaan ja niiden kulttuureista.

Sen lisäksi opintojaksolla keskitytään monikulttuuriseen ja monikieliseen vuorovaikutukseen, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa eri slaavilaisista kulttuureista. Opintojaksolla keskustellaan myös kulttuuri-identiteetin käsitteestä slaavilaisten maiden näkökulmasta - keskustelut slaavilaisten maiden historiasta, arvoista, kokemuksista pyrkivät lisäämään opiskelijoiden monikulttuurista tietoisuutta ja kykyä kriittiseen ajatteluun.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • kykenee tunnistamaan slaavilaisia lähisukukieliä yhdistäviä ja erottavia piirteitä
  • tuntee kunkin slaavilaisen kielen sekä maan tai kansan historiaa ja kulttuuria
  • ymmärtää monikulttuurisuutta ja monikielisyyttä erityisesti slaavilaisten kielien ja kansojen näkökulmasta
  • hyödyntää omaa monikielistä kielirepertuaariaan oman kielitaitonsa kehittämisessä ja kehittää kriittistä ajatteluaan

Lisätietoja

Kurssi on osa valinnaisia kieli- ja viestintä opintoja ja on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille. Lisäksi se on yksi valtakunnallisen verkoston Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnoiden (VIExpert) kursseista.

Sekä suomalaiset että vaihto-opiskelijat / kansainväliset opiskelijat ovat tervetulleita.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimat materiaalit.

Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003. ISBN 951-570-559-2

Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995. ISBN 0-300-05846-2.

Kirjallisuus

  • Schenker, A.M. The Dawn of Slavic. An Introduction to Slavic Philology.Yale university press, New Haven & London, 1995.; ISBN: 0-300-05846-2
  • Nuorluoto, J. Slaavien kirjalliset traditiot ja kirjakielet. Yliopistopaino, Helsinki, 2003.; ISBN: 951-570-559-2

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kertausessee (valinnainen aihe) ja /tai oppimispäiväkirja.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus