XSA0001 Saksa 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee yksinkertaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa sekä kielen perusrakenteita. Opintojaksolla opitaan perustietoja saksankielisistä maista.


Keskeiset opintosisällöt ja kielioppirakenteet

 • tervehtiminen ja esittäytyminen
 • asioiminen kahviloissa
 • matkalippujen ostaminen
 • tien neuvominen
 • kirjain-äänne-vastaavuus

 • saksalaiset lukusanat 1–100
 • persoonapronominit
 • verbien preesenstaivutus
 • kysymysten muodostamista
 • päälauseen sanajärjestys
 • akkusatiivi sekä akkusatiivia vaativia prepositioita 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • selviytyy yksinkertaisissa saksankielisissä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa perusfraaseja käyttäen
 • osaa kertoa itsestään perustiedot saksaksi
 • hahmottaa keskeiset sisällöt yksinkertaisista ja selkeistä saksankielisistä teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
 • tunnistaa oman monikielisen repertuaarinsa hyötyjä kielitaitonsa kehittämisessä
 • kykenee ymmärtämään kulttuurin monikerroksellisuutta ja siihen liittyviä erilaisia arvoja, asenteita ja normeja.   

Esitietojen kuvaus

Ei vaadittavia esitietoja.

Oppimateriaalit

Hallo! 1 (Finn Lectura). Hotanen - Kauppi, ISBN/GTIN: 978-951-1-36802-1, kappaleet 1-5 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus