XRVX1001 Vuorovaikutus ja viestintä ruotsinkielisille (0–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa.


Keskeiset sisällöt

  • vuorovaikutusosaaminen (osa-alueet: tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys)
  • vuorovaikutustaidot osana vuorovaikutusosaamista
  • vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi
  • viestijäkuva
  • palaute ja sen analysointi
  • vuorovaikutussuhde

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa hakea, antaa, vastaanottaa ja hyödyntää palautetta vuorovaikutusosaamisessaan
  • tiedostaa vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
  • ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta sekä haluaa kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Lisätietoja

Sivistyskieleltään ruotsinkieliset opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ruotsin äidinkielenään ylioppilaskirjoituksissa, suorittavat tiedekuntansa tutkintovaatimusten mukaisen vuorovaikutuksen ja viestinnän opintojakson osallistumalla suomenkieliselle opintojaksolle. Opintojaksoon sisällytetään ruotsinkielellä suoritettavia tehtäviä, joista sovitaan opintojakson opettajan ja ruotsin kielen lehtorin Camilla Jauhojärvi-Koskelon kanssa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Ei julkaistua opetusta