XRVX1000 Kirjoitusviestintä ruotsinkielisille (0–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opiskelija perehtyy kirjoitetun asiatekstin normeihin sekä harjoittelee tieteellisen tekstin kirjoittamista, palautevuorovaikutus on olennainen osa kirjoitusprosessia.


Keskeiset sisällöt

  • kielenhuollon tehtävät
  • kirjoitustehtävät

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa kirjoittaa kielenhuollon normien mukaista ruotsinkielistä asiatekstiä 
  • osaa hyödyntää erilaisia kielenhuoltoon liittyviä lähteitä 
  • hallitsee tieteellisten tekstilajien konventioita.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joiden sivistyskieli on ruotsi. Sivistyskielellä tarkoitetaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettua äidinkieltä. 

Esitietojen kuvaus

Ylioppilaskirjoitusten yhteydessä suoritettu ruotsi äidinkielenä, tai muulla tavoin hankitut vastaavat esitiedot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta