XRUX1010 Omien tekstien ohjausryhmä ruotsinkielisille/ handledning av egna texter, svenskspråkiga studenter (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Det här är en skrivmodul till dig med svenska som modersmål!

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Innehållet formas efter kursdeltagarnas behov vad gäller vetenskapligt skrivande och akademisk textkunskap. 

Osaamistavoitteet

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna

  • ställa frågor för att få råd angående sina skrivuppgifter och med hjälp av råden göra framsteg i sitt skrivande
  • be, ge och ta emot feedback vad gäller egna skrivuppgifter.  

Esitietojen kuvaus

Har påbörjat sin kandidatuppsats.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali sovitaan opintojakson alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Avlägger uppgifterna som vi tillsammans kommer överens om.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta