XRUX1004 Skrivklinik (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla vahvistetaan ruotsin kielen kirjallista viestintää kirjoitustehtävien ja niistä saadun palautteen avulla.


Keskeiset sisällöt

  • Ohjausta ruotsinkielisten tekstien kirjoittamiseen
  • Palautevuorovaikutus osana kirjoitusprosessia 

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • tuntee erilaisia kirjoittamisen apukeinoja ja osaa soveltaa niitä kirjoitustehtävissään
  • osaa hyödyntää saamaansa palautetta omiin teksteihinsä

Esitietojen kuvaus

Ensisijaisesti opiskelijoille, jotka ovat parhaillaan tai ovat juuri käyneet opintojakson Monikielinen vuorovaikutus tai tutkintoon kuuluvan ruotsin opintojakson. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti sekä osallistumista ohjaustapaamisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus