XRUX1002 Prata svenska (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Kom med och utveckla dina diskussionsfärdigheter i svenska! Vi blir bekanta med svensk kultur och lär oss att diskutera om aktuella och ämnesspecifika teman.

Kuvaus

Kursbeskrivning

På den här kursen förstärker man sina kommunikationsfärdigheter genom olika slags muntliga övningar. Man blir bekant med svenskt samhällsliv och kultur, lär sig att småprata, diskutera och argumentera om olika teman, samt identifiera kulturella aspekter som påverkar kommunikationen. Kursinnehållet kan delvis styras av kursdeltagarnas intressen och önskemål.


Innehåll

  • Diskussions- och argumentationsövningar om aktuella och ämnesspecifika teman
  • Diskussionskultur och dess påverkan på kommunikationsstilar

Osaamistavoitteet

Efter avlagd kurs förväntas studenten kunna


  • förstärka och utveckla sina diskussionsfärdigheter i svenska
  • inse olika kulturella normer i diskussioner
  • identifiera olika källor för att fortsätta utveckla och upprätthålla sina språkkunskaper. 

Esitietojen kuvaus

Kursen riktar sig till dem som har avlagt svenska som ingår i kandidatexamen eller som har motsvarande kunskaper i svenska. Egen motivation och vilja att förbättra sina muntliga kunskaper i svenska är viktiga.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus