XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojaksolla aktivoidaan ja kerrataan ruotsia monipuolisesti. Opintojaksolla ei ole aikataulutettuja tapaamisia.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla aktivoidaan ja kerrataan ruotsia monipuolisesti. Tutoropettaja ohjaa työskentelyä ja antaa palautetta, mutta aikataulutettuja tapaamisia ei ole. Opintojakso on hyvä vaihtoehto niille, jotka tarvitsevat ruotsin kertaamista ja joille itsenäinen työskentelytapa sopii.


Keskeiset sisällöt

  • Opintoihin ja työelämään liittyvän sanaston aktivointi
  • Kielen perusrakenteiden kertaaminen
  • Mielipiteen ilmaisu
  • Tiedon hakeminen 
  • Omien taitojen reflektointi
  • Oppimista tukevien kielellisten työkalujen käytön harjoittelu

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
  • osaa kertoa itsestään ja opinnoistaan käyttäen perusrakenteita ja sanastoa
  • on harjoitellut kuullun- ja luetunymmärtämistä
  • hyödyntää opiskelussaan erilaisia kielenoppimista tukevia työkaluja.

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali koostuu erilaisista tehtävistä Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien suorittamista ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus