XRUX1000 Uppdatera din svenska (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla aktivoidaan ruotsin kielen taitoa monipuolisten harjoitusten avulla. Opintojakso antaa valmiuksia ruotsin kielen käyttöön Monikielinen vuorovaikutus -opintojaksolla.


Keskeiset sisällöt

  • Suullisia ja kirjallisia harjoituksia
  • Oman alan ruotsinkielisten tekstien lukeminen
  • Kielen perusrakenteiden kertaaminen
  • Kielenoppimisen strategiat

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • on kehittänyt ruotsin kielen taitoaan kohti tutkintovaatimusten mukaista osaamista
  • osaa hyödyntää erilaisia kielenoppimista tukevia työkaluja osaamisensa kehittämisessä
  • osaa arvioida omaa oppimistaan ja on kehittänyt kielenoppimisstrategioitaan.

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä annettujen tehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus

x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta