XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Opintojaksolla harjoitellaan ja kerrataan monipuolisesti ruotsin kielen eri osa-alueita.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso soveltuu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai jotka kaipaavat lisäharjoitusta. Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti kielen eri osa-alueita. Tavoitteena B1-taitotaso. 


Keskeiset opintosisällöt

  • Ruotsin kielen eri osa-alueiden aktivointi ja vahvistaminen
  • Oman ruotsin kielen osaamisen kartoittaminen
  • Ruotsin kielen perusrakenteiden kertaaminen
  • Oppimista tukevien kielellisten työkalujen käytön harjoittelu

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • osaa käyttää ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja yliopisto-opinnoistaan sekä kirjallisesti että suullisesti
  • osaa lukea ruotsinkielisiä tekstejä
  • on harjoitellut käyttämään erilaisia kielenoppimista tukevia työkaluja ja kielenoppimisstrategioita
  • osaa arvioida omaa ruotsin kielen oppimistaan ja tuntee tapoja kehittää ruotsin kielen taitoaan.

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. 

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus