XRUX0090 Ruotsi, suullinen taito (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Ilmoittaudu myös toteutukselle XRUX0010 Ruotsi, kirjallinen taito.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla käsitellään opiskeluun, työelämään ja opiskelijan omaan alaan liittyviä sisältöjä.  


Keskeiset opintosisällöt

  • erilaisiin viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvä harjoittelu 
  • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaan oman alan sanastoon perehtyminen
  • oman kielirepertuaarin hyödyntäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • pystyy osallistumaan vuorovaikutukseen ruotsiksi
  • osaa viestiä omaan tieteenalaansa liittyvistä ilmiöistä suullisesti ja kirjallisesti ruotsiksi
  • hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa ruotsiksi
  • osaa hyödyntää kielirepertuaariaan ja kielenoppimista tukevia työkaluja tarkoituksenmukaisesti
  • ymmärtää palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.

Lisätietoja

Opintojakso perustuu julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun lakiin 424/2003, suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettuun asetukseen 481/2003 sekä asetukseen yliopistojen tutkinnoista 794/2004.


Kirjallisen ja suullisen taidon suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht). Opintojakso on tästä syystä jaettu kahdelle kurssinimikkeelle (Ruotsi, kirjallinen taito, 1-3 op ja Ruotsi, suullinen taito, 1-2 op). Ilmoittautuminen sekä kirjalliseen että suulliseen osioon.

Esitietojen kuvaus

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Ennen opintojaksoa voit testata kielitaitosi lähtötasotestillä Moodlessa.

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla opintojaksoilla XRUX014, XRUX1001 tai XRUX1004.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti sekä riittävää näyttöä suullisesta kielitaidosta (vähintään taitotaso B1).
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
https://www.jyu.fi/fi/opiskelijalle/opinnot-movissa/movin-tentit
Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään taitotaso B1.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus

x

Korvaava koe edistyneille opiskelijoille (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta